Phone icon
Mail

HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacije je zaštita svih građevinskih objekata od nastanka vlage.

Hidroizolacija se uvodi da bi sanirala moguću štetu nastalu prodiranjem vode pod pritiskom ili u tekućem stanju. Sredine koje su jako vlažne ili objekti koji se nalaze pod vodom zahtevaju izgradnju takvih struktura.

“Koloros” d.o.o. vrši poslove iz širokog opusa hidroizolacionih radova, koji u kombinaciji sa adekvatnim materijalima uspešno i dugoročno imaju zaštitnu ulogu na objektu. Pre svega, to su radovi na izradi tople i hladne hidroizolacije na ravnim krovovima, sanacija pukotina injektiranjem, reparacija oštećenja na betonu i impregnacija betonskih zidova.

OBLAST PRIMENE:

MOSTOVI, SILOSI, RAVNI KROVOVI, KAMENI ZIDOVI, PODRUMI, ŠAHTI I KANALI...

Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija