Phone icon
Mail

DOBRODOŠLI U KOMPANIJU SPECIJALIZOVANU ZA RADOVE POVRŠINSKE ZAŠTITE NA SILOSIMA, MOSTOVIMA I OSTALIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA

Naše reference

PDF icon Svega izvedeno radova: 538.869 m2
Jugokaolin
"JUGOKAOLIN" DOO
Separacija Valjevo i Čučuge
"SALAŠ" Salaš
"SALAŠ" DOO
čel. silos / bet. silos: Salaš
Smederevo
"SRBIJA GAS" Gasovodni most preko Dunava
čel. konstr. gasovodnog mosta RG 01-10: Dunav, Smederevo
Koloros MBA  Ratko Mitrovic - Zavlaka
"MOST ID 1227" Drumski most preko reke Jadar, Zavlaka
čel. konstr. drumskog mosta ID 1227: Jadar, Zavlaka
"AGROMARKET" Kragujevac
"AGROMARKET"
čel. silos: Natalinci
Koloros silosi
"Bc INSTITUT" dd Zagreb
čel. silos: Semeljci (HR)
"MATIJEVIĆ" Novi Sad
"MATIJEVIĆ"
čel. silos: Bajmok, Lazarevo
Koloros Mat Produkt Vinča
"MAT PRODUKT" doo
čel. silos: Vinča

Naše usluge

Osnovna delatnost preduzeća je peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnih i betonskih konstrukcija. Osim toga preduzeće se bavi i drugim srodnim poslovima u domenu sanacionih radova, kao i radovima za potrebe investicionog održavanja objekata i interventnim visinskim radovima uopšte. Raspoloživa tehnička sredstva i oprema, kao bitan faktor u izvodjenju radova, apsolutno su profesionalna i primerena odabranoj vrsti posla.

Peskarenje
Opšte je poznato da je priprema površina najvažniji segment u procesu antikorozivne zaštite....
Antikorozivna zaštita
Korozija je hemijsko-fizička pojava koja izaziva postepeno gubljenje svojstva metala usled dejstva...
Protivpožarna zaštita
“Čelične konstrukcije pod uticajem toplote od oko 200°C gube svoju statičku vrednost a samim tim i...
Hidroizolacija
Hidroizolacije je zaštita svih građevinskih objekata od nastanka vlage. Hidroizolacija se uvodi da...
Čiščenje i industrijsko pranje objekata
Detaljno čišćenje unutrašnjosti siloćelija mokrim postupkom, tako da se vrši kompletno...
Interventni radovi
Interventni radovi na visili ili “industrijski alpinizam” odnosi se na sve potrebne radove na teško...

O nama


O nama

KOLOROS d.o.o. je preduzeće za gradjevinarstvo, promet i usluge opredeljeno za radove površinske zaštite procesno-tehničkih i industrijskih objekata, što se, pre svega, ogleda u izvodjenja radova...


Ljudski resursi

Kvalifikovanim ljudskim resursima sa sertifikatima i zdravstvenim uverenjima za rad na visini i za rad sa hemijskim materijama, kao i sa sertifikatom za aplikaciju proizvoda od...


Industrijski alpinizam

Atestiranom opremom za visinske radove, po modelu „industrijski alpinizam“...


Mašinsko tehnička sredstva

Standardizovanim mašinsko-tehničkim sredstvima za rad, čime su ispunjeni svi potrebni preduslovi za obavljanje stručnih, specifičnih i odgovornih poslova.

Koloros o nama