Phone icon
Mail

ČIŠĆENJE I INDUSTRIJSKO PRANJE OBJEKATA

Čiščenje i industrijsko pranje objekata
Čiščenje i industrijsko pranje objekata
Čiščenje i industrijsko pranje objekata
Čiščenje i industrijsko pranje objekata

Detaljno čišćenje unutrašnjosti siloćelija mokrim postupkom, tako da se vrši kompletno odstranjivanje prašine, taloga i svih naslaga sa plašta i unutrašnje konstrukcije.

Takođe vršimo peskarenje unutrašnjih površina silosa i zaštitu sa ekološki i zdravstveno ispravnim premazima.

Pored navedenog izvodimo radove farbanja.

OBLAST PRIMENE:

RAZNI OBJEKTI ZA LAGEROVANJE PREHRAMBENIH TEČNIH I ZRNASTIH SIROVINA I PROIZVODA, KAO I DRUGI OBJEKTI POSEBNIH NAMENA