Phone icon
Mail

HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija
Hidroizolacija

Hidroizolacije je zaštita svih građevinskih objekata od nastanka vlage.

Hidroizolacija se uvodi da bi sanirala moguću štetu nastalu prodiranjem vode pod pritiskom ili u tekućem stanju. Sredine koje su jako vlažne ili objekti koji se nalaze pod vodom zahtevaju izgradnju takvih struktura.

“Koloros” d.o.o. vrši poslove iz širokog opusa hidroizolacionih radova, koji u kombinaciji sa adekvatnim materijalima uspešno i dugoročno imaju zaštitnu ulogu na objektu. Pre svega, to su radovi na izradi tople i hladne hidroizolacije na ravnim krovovima, sanacija pukotina injektiranjem, reparacija oštećenja na betonu i impregnacija betonskih zidova.

OBLAST PRIMENE:

MOSTOVI, SILOSI, RAVNI KROVOVI, KAMENI ZIDOVI, PODRUMI, ŠAHTI I KANALI...