Phone icon
Mail

Naše usluge

Osnovna delatnost preduzeća je peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnih i betonskih konstrukcija. Osim toga preduzeće se bavi i drugim srodnim poslovima u domenu sanacionih radova, kao i radovima za potrebe investicionog održavanja objekata i interventnim visinskim radovima uopšte. Raspoloživa tehnička sredstva i oprema, kao bitan faktor u izvodjenju radova, apsolutno su profesionalna i primerena odabranoj vrsti posla. Između ostalog tu su robusni i mobilni vazdušni kompresori kapaciteta od 7 – 16 m3, sudovi za peskarenje, veći broj membranskih, elektro hidrauličnih i pneumatsko-klipnih airless pumpi za nanošenje najzahtevnijih antikorozivnih i protivpožarnih premaza, mašine za vodeno pranje pod visokim pritiskom, radna oprema za rad na visini iz programa "industrijski alpinizam", stabilne i lako montažne skele, teretna vozila i sve ostalo što omogućuje da nivo pružene usluge zadovolji visok kvalitet, u najkraćem vremenskom roku i po ekonomsko prihvatljivoj ceni radova.