Antokorozivna zaštita - Koloros Čačak

ČIŠĆENJE I INDUSTRIJSKO PRANJE OBJEKATA – UNUTRAŠNJA ZAŠTITA

OBLAST PRIMENE: SILOSI I REZERVOARI ZA LAGEROVANJE PREHRAMBENIH TEČNIH I ZRNASTIH SIROVINA I PROIZVODA, KAO I DRUGI OBJEKTI POSEBNIH NAMENA…

Detaljno čišćenje unutrašnjosti siloćelija mokrim postupkom, tako da se vrši kompletno odstranjivanje prašine, taloži i svih naslaga sa plašta i unutrašnje konstrukcije. Takođe vršimo peskarenje i nanošenje zaštitnih premaza – farbanje unutrašnjih površina.

Scroll