Koloros- Lasersko peskarenje

“AGROMARKET” – radovi površinske zaštite na objektima Kikinda, Natalinci, Šabac
Ukupno izvedenih radova: 20.113 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnog silosa “Agroseme” Kikinda
Godina: 2020
Površina: 10.061 m²

Scroll