Koloros- Lasersko peskarenje

“AGROMARKET” – radovi površinske zaštite na objektima Kragujevac, Kikinda, Natalinci, Šabac
Ukupno izvedenih radova: 30.698 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnog silosa Natalinci
Godina: 2011,   P=9.637 m²
Godina: 2023,  P=1.250 m²

Scroll