Koloros- Lasersko peskarenje

“FSH JABUKA” – radovi površinske zaštite na čelično-pocinkovanim silosima
Ukupno izvedenih radova: 11.289 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i antikorozivna zaštita silosa, tampon ćelija i konstrukcije
Godina: 2013,  P=5.042 m²
Godina: 2018,  P=6.247 m²

Scroll