Koloros- Lasersko peskarenje

“SALAŠ” – površinska zaštita čeličnih i betonskih silosa
Ukupno izvedenih radova: 24.741 m2
__________________________________________________________________

Peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnog silosa i tampon ćelija
Godina: 2013
Površina = 17.362 m2

Scroll