Antokorozivna zaštita - Koloros Čačak

LASERSKO ČIŠĆENJE – NAJNOVIJI TEHNOLOŠKI POSTUPAK TRETIRANJA POVRŠINA

OBLAST PRIMENE U INDUSTRIJI: PREHRAMBENA, METALSKA, PETROHEMIJSKA, ELEKTRONSKA, AUTOMOBILSKA, ŽELEZNICA I BRODOGRADNJA, VAZDUHOPLOVNA, MEDICINSKA, RESTAURACIJA KULTURNIH SPOMENIKA I RELIKVIJA…

Tehnologija laserskog čišćenja je inovativan visokotehnološki proces za čišćenje površina bez hemijskih reagensa, bez abraziva i bez vode. Laserski snop velike gustine može u potpunosti ukloniti smolu, rđu, boju, ulje, mrlje i grafite sa fasada i kamena, očistiti oplatu, kalupe i drugu prljavštinu u postupku gde nepotrebne medije trenutno ispari ili oguli. U metalskoj industriji, osim za uklanjanje rđe i stare boje koristi se i za odmašćivanje i čišćenje pre i posle zavarivanja čelika, legure aluminijuma, titanijuma i sl. Prednost laserskog postupka je višestruko značajna u odnosu na tradicionalne mehaničke metode, pre svega:
– beskontaktno čišćenje uz visoku preciznost i efikasnost
– bez mehaničkog oštećenja površine
– visoka bezbednost i ne šteti zdravlju operatera
– bez kontaminacije okruženja i bez zagađenja životne sredine – potpuno ekološki prihvatljivo.

Scroll