Antokorozivna zaštita - Koloros Čačak

HIDROIZOLACIJA

OBLAST PRIMENE: RAVNI KROVOVI I ZIDOVI BETONSKIH SILOSA

Sanacija pukotina injektiranjem, reparacija, impregnacija i premazivanje betonskih zidova – samo je deo poslova iz velikog opusa hidroizolacionih radova, koji u kombinaciji sa adekvatnim materijalima uspešno i dugoročno imaju zaštitnu ulogu na objektu.

Scroll