Koloros- Lasersko peskarenje

“AGROGLOBE” – radovi površinske zaštite na objektima Čoka, Sečanj, Đurđin
Ukupno izvedenih radova: 16.173 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i antikorozivna zaštita čeličnog silosa Čoka
Godina: 2011
Površina: 14.350 m²

Scroll