Antokorozivna zaštita - Koloros Čačak

PESKARENJE ABRAZIVIMA – SUVI I MOKRI POSTUPAK

OBLAST PRIMENE: SVI OBJEKTI ČELIČNE I BETONSKE KONSTRUKCIJE

Priprema betonskih i metalnih površina je osnova za sve sisteme zaštite i najbolje se vrši postupkom peskarenja kvarcnim peskom i gritom, do željenog kvaliteta propisanim ISO normama (švedski standard SIS 055900/67). Sam proces peskarenja obavlja se na više načina:

INJEKTORSKO PESKARENJE gde se koriste lagani abrazivi sa malom specifičnom težinom (organski pesak, elektrokorund, staklene perle, plastični granulat).

NADPRITISNO (KLASIČNO) PESKARENJE je najefikasnije, a upotrebljava se pre svega za čišćenje masivnih i infrastrukturnih objekata, ali i predmeta kao što su odlivci, odkivci, varovi, jako korodirane površine, profili i druge površine koje je potrebno pripremiti za antikorozivnu zaštitu.

VLAŽNO PESKARENJE koristi se u situacijama gde je zbog ekološkog i estetskog razloga klasično peskarenje zabranjeno. Vlaženjem abrazivnog sredstva izbegava se prašenje, a učinak je smanjen neznatno.

UNUTRAŠNJE (KOMORNO) PESKARENJE je zatvoreni sistem gde se u odgovarajućoj komori vrši tretman manjih pozicija.

Scroll