Radovi površinske zaštite - Koloros Čačak

Koloros d.o.o

KOLOROS d.o.o. je preduzeće za gradjevinarstvo promet i usluge uskospecijalizovano za radove površinske zaštite procesno-tehničkih i industrijskih objekata, što se, pre svega, ogleda u izvodjenja radova na najkompleksnijm objektima, kao što su mostovi, silosi, rezervoari, cevovodi, dalekovodi, dimnjaci i sl. Jasna profilisanost usluga, ozbiljan pristup i zalaganje u poslu doneli su rezultat koji nas svrstava u red ozbiljnih i profesionalnih firmi i ističe kao prepoznatljiv brend sa karakterom ekspeditivnoracionalne ekipe uvek spremne da adekvatno odgovori ne samo klasičnim, već i posebnim operativnim zahtevima, pre svega iz opusa radova:

· PESKARENJE I LASERSKO ČIŠĆENJE POVRŠINA
· ANTIKOROZIVNA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
· ČIŠĆENJE I PRANJE SILOĆELIJA I REZERVOARA (spolja/iznutra)
· OSTALI INTERVENTNI RADOVI NA VISINAMA

Stručno osposobljen kadar i tehnološka podrška proizvodjača materijala garantuju potencijal za uspešan odaziv u organizaciji izvođenja radova po najvišim kriterijumima, na svim objektima, bez obzira na obim i zahtevanu tehnologiju, a tehničke kapacitete dokazuje naša raspoloživa profesionalna oprema, kao što su robusni i mobilni vazdušni kompresori različitih kapaciteta, sudovi za peskarenje, laserski uređaji različitih snaga, veći broj membranskih, elektrohidrauličnih i pneumatsko-klipnih airless uređaja za nanošenje svih vrsta premaza, mašine za vodeno pranje pod visokim pritiskom, radna oprema za rad na visini iz programa “industrijski alpinizam”, stabilne i lako montažne skele, dostavna vozila i sve ostalo što je neophodno da nivo pružene usluge na najekonomičniji način zadovolji visok kvalitet i najkraći rok izrade radova.

Naši poslovni partneri sa nama imaju potpunu sigurnost u poslu jer su rasterećeni od odgovornosti koja je u delokrugu našeg rada, što znači da posedujemo svu potrebnu dokumentaciju, neophodne sertifikate i uverenja propisane Zakonom i Pravilnikom o radu, kao osnovni preduslov za obavljanje stručnih, specifičnih i odgovornih poslova.

Kako do sada, tako i u perspektivi ostajemo opredeljeni da pratimo i usavršavamo nove tehnologije izvođenja radova kako bi unapredili kvalitet usluge i ojačali konkurentsku sposobnost, a to je, uvereni smo, dobra osnova za ostvarivanje novih partnerstava i realizaciju više zahtevnijih poslovnih izazova…

Scroll