Koloros- Lasersko peskarenje

* Radovi antikorozivne zaštite na sanaciji i obnovi čeličnih silosa i procesne opreme
– Čelilni silos i oprema (2008. g.) P = 12,082 m2
– Sušara i tampon čelije (2008. g.) P = 1,585 m2
– Procesna oprema i ostala konstrukcija (2008. g.) P = 620 m2

Scroll