Koloros- Lasersko peskarenje

* Radovi antikorozivne zaštite na sanaciji čeličnih silosa i procesne opreme
– Čelični silosi (2009.g.)  P= 1.250 m²

*Radovi antikorozivne zaštite na novoizgrađenim silosima i procesnoj opremi 
– Čelični silosi i procesna oprema (2008.g.)   P= 11.788 m²
Scroll