Koloros- Lasersko peskarenje

“DTD Ribarstvo” – radovi površinske zaštite na čeličnim silosima i procesnoj opremi
Ukupno izvedenih radova: 13.038 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i farbanje – obnova antikorozivne zaštite
Stari čelični silosi (2009.g)   P= 1.250 m²

Antikorozivna zaštita na novoizgrađenim objektima
Čelični silosi i oprema (2008.g.)    P= 11.788  m²

Scroll