Koloros- Lasersko peskarenje

“JUGOKAOLIN” – radovi površinske zaštite na procesnoj opremi i konstrukciji
Ukupno izvedenih radova: 4.966 m²
_________________________________________________________________

* Peskarenje i radovi antikorozivne zaštite na sanaciji i obnovi separacije peska
VALJEVO:  Čelična konstrukcija i procesna oprema (2018. g.)  P = 1.558 m²
ČUČUGE:  Čelična konstrukcija i procesna oprema (2019. g.)  P = 3.408 m²

Scroll