Koloros- Lasersko peskarenje

* Radovi antikorozivne zaštite na sanaciji i obnovi čeličnih silosa
– Stari silosi (2005. g.) P = 1,324 m2

* Radovi antikorozivne zaštite na novoizgrađenom čeličnom silosu, procesnoj opremi i ostaloj konstrukciji
– Novi silos i oprema (2005. g.) P = 1,699 m2
– Novi silos i oprema (2006. g.) P = 1,652 m2
– Novi silos i oprema (2009. g.) P = 1,390 m2
– Novi silos i oprema (2010. g.) P = 2,580 m2

Scroll