Koloros- Lasersko peskarenje

“MIROTIN-TISA” – radovi površinske zaštite na čeličnim silosima i procesnoj opremi
Ukupno izvedenih radova: 8.645 m²
_________________________________________________________________

Peskarenje i farbanje – obnova antikorozivne zaštite
Stari čelični silosi (2005.g)   P= 1.324 m²

Antikorozivna zaštita na novoizgrađenim objektima
Čelični silosi i oprema (2005.g.)    P= 1.699  m²
Čelični silosi i oprema (2006.g.)    P= 1.652  m²
Čelični silosi i oprema (2009.g.)    P= 1.390  m²
Čelični silosi i oprema (2010.g.)    P= 2.580  m²

Scroll