Koloros- Lasersko peskarenje

Radovi peskarenja i antikorozivne zaštite čeličnih silosa i procesne opreme
– Stari čelični silosi (2008. g.) P = 3,695 m2

Radovi antikorozivne zaštite na novoizgrađenom čeličnom silosu i procesnoj opremi
– Novi čelični silosi i oprema (2006. g.) P = 2,581 m2
– Novi čelični silosi i oprema (2008. g.) P = 2,519 m2

Scroll